Εισαγωγή πολυμέσων και επεξεργασία

Τα πολυμέσα είναι η ενότητα του wordpress όπου μπορούμε να εισάγουμε αρχεία εικόνων, βίντεο, ήχου, έγγραφα κ.α. Τα πολυμέσα βρίσκονται κάτω από τα άρθρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ενότητα πολυμέσα.

Για να κατευθυνθούμε στα πολυμέσα συνδεόμαστε στο wordpress και από το μενού στα αριστερά επιλέγουμε τα πολυμέσα, αμέσως θα μας κατευθύνει στην σελίδα βιβλιοθήκη και θα ανοίξει ένα υπό-μενού. Στην σελίδα βιβλιοθήκη μπορούμε να εισάγουμε, να επεξεργαστούμε και να διαγράψουμε, τα αρχεία που έχουμε εισάγει.

Βλέποντας την σελίδα βιβλιοθήκη παρατηρούμε αριστερά πάνω είναι τοποθετημένος ο τίτλος της σελίδας, ακριβός δίπλα έχει την επιλογή «νέο αρχείο», δεξιά πάνω υπάρχουν οι επιλογές, «επιλογές προβολής» και «βοήθεια», κάτω από τον τίτλο υπάρχει ένα πλαίσιο με τις επιλογές προβολής, ένα αναδυόμενο μενού και την αναζήτηση τέρμα δεξιά.

Από κάτω βλέπουμε το πλαίσιο που θα φαίνονται τα αρχεία που θα έχουμε εισάγει στα πολυμέσα. Παρατηρούμε ότι μας δίνει κάποια δεδομένα όπως το αρχείο, συντάκτης, συνδεδεμένο με, σχόλια, ημερομηνία.

Νέο αρχείο

Επιλέγοντας νέο αρχείο μας κατευθύνει στην σελίδα μεταμόρφωση νέων πολυμέσων. Εδώ παρατηρούμε ότι μας εμφανίζει ένα πλαίσιο και στη μέση την επιλογή να ανεβάσουμε αρχεία. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 3MB.

Πάμε να ανεβάσουμε μία εικόνα για να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε. Υπάρχουν δύο τρόποι όπως παρατηρείτε για να ανεβάσουμε τα αρχεία, επιλέγοντας το κουμπί θα μας ανοίξει ένα παράθυρο για να επιλέξουμε τα αρχεία μας, όμως για να μην ψάχνουμε τα αρχεία, αν έχουμε ανοιχτό το φάκελο μπορούμε να τα σύρουμε.

Έχουμε ανεβάσει το αρχείο και είμαστε έτοιμοι για την επεξεργασία του. Για να επεξεργαστούμε το αρχείο πατάμε πάνω στον τίτλο. Παρατηρούμε ότι μας κατευθύνει στην σελίδα επεξεργασίας, είναι σχεδόν γνωστή επειδή χρησιμοποιεί την ίδια ακριβός λειτουργία edit που συναντάμε στα άρθρα και στις σελίδες.

Επεξεργασία εικόνας

Για να επεξεργαστείτε μία εικόνα πατάτε πάνω στην εικόνα ή αν είναι σε λίστα τα πολυμέσα πατάτε είτε στο τίτλο είτε στην επεξεργασία ή στην εικόνα.

Μόλις πατήσετε σε μία από τις τρεις επιλογές θα σας κατευθύνει στην σελίδα επεξεργασίας.

Από την σελίδα επεξεργασία μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο, το μέγεθος της εικόνας, να προσθέσετε λεζάντα, να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο, να προσθέσετε μια περιγραφή της εικόνας,

Πατώντας στο κουμπί “επεξεργασία εικόνας” μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, να περιστρέψετε την εικόνα και να κάνετε αποκοπή.

Scroll to Top