Εισαγωγή και επεξεργασία άρθρων

Για την εισαγωγή και επεξεργασία άρθρων πάμε στην ενότητα άρθρα συνδεόμαστε στο τμήμα διαχείρισης και πατάμε την ενότητα “Άρθρα”.

Μόλις πατήσουμε μας κατευθύνει στην σελίδα όλα τα άρθρα και θα ανοίξει ένα υπό μενού με επιλογές όπως “Νέο άρθρο”.

Όλα τα άρθρα

Στη σελίδα “Όλα τα άρθρα” βλέπουμε ότι άρθρο έχουμε δημιουργήσει είτε είναι δημοσιευμένο είτε όχι.

Όπως κοιτάμε τη σελίδα πάνω αριστερά δίπλα από το μενού έχει τον τίτλο της σελίδας και το κουμπί για τη δημιουργία νέου άρθρου.

Στα δεξιά υπάρχει η επιλογή “Επιλογές προβολής”, στο συγκεκριμένο υπό μενού μπορούμε να αποκρύψουμε τις στήλες όπως είναι ο συντάκτης.

Ακριβός από κάτω μπορούμε να επιλέξουμε πόσα άρθρα θέλουμε να φαίνονται στην πρώτη σελίδα.

Υπάρχει και η επιλογή να φαίνεται ή όχι, κάποιο απόσπασμα των άρθρων.

Κάτω από την επιλογή “Επιλογές Προβολής” είναι η αναζήτηση Άρθρων που μας βοηθάει να αναζητούμε άρθρα.

Νέο άρθρο

Για να προσθέσουμε νέο άρθρο, πατάμε είτε το κουμπί που είναι δίπλα στον τίτλο άρθρα.

Αν είμαστε σε άλλη σελίδα πάμε το ποντίκι πάνω στην λέξη άρθρα και επιλέγουμε από το υπό μενού τη λέξη “Νέο άρθρο”.

Στην σελίδα “Προσθήκη άρθρου” μπορούμε να εισάγουμε ένα νέο άρθρο.

Στο πρώτο πεδίο που λέει “Δώστε τον τίτλο εδώ” βάζουμε τον τίτλο του άρθρου και αυτομάτως δημιουργεί τον σύνδεσμο του άρθρου.

Από κάτω έχει την επιλογή “Προσθήκη πολυμέσων”, με την επιλογή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο για να επιλέξουμε το αντικείμενο που θέλουμε.

Στα δεξιά της οθόνης κάτω από τις επιλογές προβολής έχει ένα μικρό τμήμα, που μπορούμε να επιλέξουμε πότε θα δημοσιευτεί το άρθρο μας, κ.α.

Κάτω από την δημοσίευση έχει ένα τμήμα με όνομα “Μορφή” που μπορούμε να επιλέξουμε την μορφή του άρθρου.

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε την κατηγορία του άρθρου, τις ετικέτες και μία επιλεγμένη εικόνα.

Κατηγορίες

Για να πάτε στις κατηγορίες από την αρχική σελίδα κατευθύνουμε το ποντίκι στην επιλογή άρθρα και στο υπό μενού πατάμε κατηγορίες.

Στην σελίδα κατηγορίες μπορούμε να προσθέσουμε, να επεξεργαστούμε και να διαγράψουμε κατηγορίες.

Για να προσθέσουμε κατηγορίες εισάγουμε το όνομα, το σύντομο όνομα, τον γονέα και την περιγραφή στο αριστερό τμήμα της οθόνης.

Από δεξιά βλέπουμε τις κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει.

Ετικέτες

Κάτω από τις κατηγορίες είναι οι ετικέτες, οι ετικέτες έχουν ίδιο σύστημα, η διαφορά είναι ότι δε έχουν γονέα.

Για να μάθετε περισσότερα κατεβάστε την εφαρμογή Creating Website.

Scroll to Top